Wat doet het Meldpunt discriminatie?

nHet Meldpunt Discriminatie Interet (MDI) is in het leven geroepen om het makkelijker te maken om discriminatie op het internet te melden. Volgens de website van MDI, www.meldpunt.nl, is de belangrijkste taak van het MDI om meldingen over discriminatie op het internet te behandelen. Als de melding gegrond blijkt te zijn, kan het MDI verdere maatregelen nemen en de strafbare uitingen van het internet verwijderd krijgen. Het MDI is daarnaast ook actief met een pilot-project waar geprobeerd wordt om online antisemitisme en andere strafbare uitingen zoals Holocount ontkenningen te weerspreken. U kunt zelf bij het MDI een melding doen, maar het Meldpunt discriminatie kan ook beslissen om verdere acties te nemen op basis van materiaal dat de organisatie zelf tegen komt op het internet. Naast deze werkzaamheden doet het MDI ook veel qua voorlichtingen en preventie. Het MDI geeft regelmatig voorlichtingen, trainingen en cursussen aan onder andere politie en het Openbaar Ministerie. Tot slot doet het MDI zowel kleinschalig als grootschalig onderzoek naar discriminatie dat plaats vindt op het internet. Daarnaast publiceert het ook een jaarverslag waarin het in meer detail bespreekt wat voor activiteiten het dat jaar heeft uitgevoerd.

(Visited 373 times, 1 visits today)