Wat doet de overheid tegen discriminatie in Nederland?

Als samenleving hebben wij besloten dat discriminatie in Nederland niet is toegestaan en we hebben dit vast gelegd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Maar wat doet onze Nederlandse overheid tegen discriminatie? Allereerst heeft Nederland dus wettelijk vastgelegd dat discriminatie verboden is. Niet alleen in de Grondwet, maar ook in het strafrecht. Dus, als er een aangifte is gedaan op grond van discriminatie kan het Openbaar Ministerie besluiten om degene die heeft gediscrimineerd te vervolgen. Het verbod van discriminatie in Nederland is verder ook in het civiel recht te vinden; de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Op grond van deze wet kunnen slachtoffers, maar ook belangenorganisaties die optreden voor de slachtoffers, hun zaak voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Alhoewel de uitspraak van het College niet bindend is, blijkt dat in de praktijk de oordelen over het algemeen worden opgevolgd. Daarnaast is de overheid ook actief met het bestrijden van discriminatie door bijvoorbeeld het geven van voorlichting door middel van trainingen, workshops en voorlichting of door onderwijs op scholen. Tot slot helpt de Nederlandse overheid non-profit organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van discriminatie door het geven van subsidies en door samen te werken met organisaties.

Discriminatie in Nederland: anti-discriminatie campagne van de overheid

(Visited 1,305 times, 1 visits today)