Islamofobie als discriminatiepunt

In onze multiculturele samenleving, en met de negatieve blik op de islam de laatste jaren, komt islamofobie steeds vaker voor. Het gaat hier dan om discriminatie, verbaal of fysiek geweld, uitsluiting en mindere kansen op de arbeidsmarkt die rechtstreeks gericht zijn tegen moslims, net omdat ze moslim zijn. Zoiets is natuurlijk onaanvaardbaar!

Islamofobie is discriminatie tegen moslims

(Visited 1 times, 1 visits today)