Er heerst nog steeds discriminatie op de werkvloer

Een werkgever moet alle werknemers op dezelfde manier behandelen, hij of zij mag iemand niet discrimineren omdat diegene een andere nationaliteit, geloof of huidskleur heeft. Discriminatie op de werkvloer komt ook voor op basis van leeftijd, sekse, achtergrond of woonplaats. zwangere vrouwen op de werkvloer ondervinden ook vaak problemen en worden soms zelfs ontslagen omdat ze zwanger zijn. Discriminatie op de werkvloer is dus nog steeds de wereld niet uit, zelfs in ons eigen land. Een werknemer die vindt dat hij of zij gediscrimineerd wordt, kan wettelijke stappen ondernemen of contact opnemen met het College van de Rechten van de Mens (via mensenrechten.nl). Op de website www.zwangerenwerk.nl kunnen zwangere vrouwen problemen aangeven als ze omwille van hun zwangerschap gediscrimineerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het contract niet verlengd wordt terwijl de baan toch beschikbaar is en ze de beste kandidaat is voor de functie of dat vrouwen na de bevalling een andere (lagere) functie dienen aan te nemen. Soms krijgen zwangere vrouwen van hun werkgever niet het wettelijke aantal dagen zwangerschapsverlof of bevallingsverlof (minimum 16 weken) en worden ze verplicht hun vakantiedagen te gebruiken. In deze gevallen is er duidelijk sprake van discriminatie en moet er aangifte worden gedaan om de situatie aan te kaarten en recht te zetten.

(Visited 133 times, 2 visits today)