De veiligheidsregio Hollands Midden

Elke regio heeft een veiligheidsregio, bestaande uit de brandweer, politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en de relevante omliggende gemeentes. Hollands Midden is de benaming van de regio in de Randstad. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van een plan in geval van risico’s, crises en natuurrampen. Dit wordt ook wel het Regioneel Crisisplan genoemd. Dit plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle hulpverleners en zorgt ervoor dat alle hulpverleningsdiensten beter kunnen samenwerken en dus efficienter op rampen en crises kunnen reageren. Daarnaast proberen deze branches samen incidenten te voorkomen, door middel van afspraken met allerlei verschillende partners. Een aantal voorbeelden van partners van een regio zijn de Provinciale Waterschappen, defensie, drinkwaterbedrijvenen en reddingsbrigades. Samen wordt overlegd en besloten wat het beste gedaan kan worden om incidenten te voorkomen, en de partners zorgen er met zijn allen voor dat de hulpverleners en ander personeel getraind wordt en op de hoogte is van de plannen in geval van een ramp, crisis of ongeluk. Als er dan toch een ramp, ongeluk of crisis plaats vindt, is de regio verantwoordelijk voor eventuele nazorg, zoals bijvoorbeeld slachterofferhulp en het schoonmaken/renoveren van beschadigde objecten zoals bijvoorbeeld een straat of een railing bij de snelweg. Voor meer informatie over de taken en de verantwoordelijkheden kun je op www.vrhm.nl kijken. Dit is de officiele website van Veiligheids Regio Hollands Midden.

Het logo van Hollands Midden

(Visited 123 times, 1 visits today)