Het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt geregeld voor. Zo worden ouderen vaak geconfronteerd met leeftijdsdiscriminatie. Dit is bij wet verboden, artikel één van de Grondwet regelt namelijk dat alle vormen van discriminatie verboden zijn, waaronder dus leeftijdsdiscriminatie. Bovendien is er een extra wet die discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van leeftijd verbiedt, namelijk de wet […]

Meer